Category: За Цифровизацията

Posted by admin - January 15, 2013 - За Цифровизацията

Цифровизация в България

В България цифровото ефирно излъчване ще бъде от типа DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) – в превод  “наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване”. Този стандарт обхваща излъчването на телевизионните ефирни програми. Първото му излъчване е осъществено през 1998 г. във Великобритания. Той позволява разпространението едновременно на няколко компресирани телевизионни програми в един пакет, наречен мултиплекс (MUX). Досега се използваха начините на кодиране чрез стандарта DVB-T MPEG-2 и чрез по-съвременния MPEG-4 H.264. Ако вашият телевизионен приемник разполага с вграден декодер за MPEG-4, няма да има нужда от снабдяването с допълнително устройство за декодиране. Някои от съвременните телевизори поддържат само MPEG-2, с който не е възможно възпроизвеждането на картина, а само на звук. В такъв случай ще е необходимо да се сдобиете с такъв, който поддържановия стандарт. Качеството на звука, цветовете и картината ще бъде по-високо от досегашния стандарт.Новото цифрово радиоразпръскване ще бъде и доста по-достъпно от досегашното аналогово. Така отдалечените провинциални райони ще могат да приемат повече телевизионни програми на много по-добро качество. Зрителите ще могат да се възползват от допълнителни опции като телевизионен справочник (EPG – Electronic Program Guide), филми и предавания по поръчка (VOD – Video On Demand), услуги за хора със специфични нужди и други. Така България ще стане част от световната тенденция за преминаване към цифровото ефирно телевизионно излъчване. 17 членки на Европейския съюз вече са включени в цифровото разпространение на ефирната телевизия. Сред тях са Франция, Германия, Испания, Белгия и други. Други европейски държави също използват този стандарт. Догодина държави като Румъния, Гърция, Полша и Кипър ще се включат в цифровизационния преход.

Още от 1 март тази година ще започне излъчването паралелно на аналогов и цифров сигнал в Република България. Имайте предвид, че по време на тестовото излъчване е възможна появата на смущения в картината и звука. Ако вече имате подписан договор с цифров дистрибутор, няма да е нужно да се снабдявате с допълнителни устройства за вашите телевизионни приемници. От 1 септември 2013 г. предаването на аналоговата телевизия ще бъде преустановено.

От екологична и здравословна гледна точка цифровата телевизия е осъвременена. Вредните лъчения са значително по-малко, а поради това, че мощностите на новата телевизия са наполовина, се консумира по-малко количество енергия.